×
წიგნები
ISBN: 0605832701714
გამომცემლობა: ლაბკოლორი
გარეკანი: მაგარი (ყუთით)
ხელმისაწვდომობა: საწყობშია 29
14,90 ₾
Supported cards
Supported cards

ლოგო
(გონების განსავითარებელი თამაში 3 წლიდან ბავშვებისათვის)
წესები
ძვირფასო მშობლებო!
ლოტო გთავაზობთ უამრავი სხვადასხვა სათამაშო სიტუაციების
მოდელირებას. სათამაშო პროცესი ანვითარებს ლოგიკურ აზროვნებას,
განვითარებას,
დაკვირვებულობას, კონცენტრაციის უნარს, მეხსიერებას, მოტორიკის განვითარებას.
თამაში ყინ არის პირველი?“
კოჭებს ვყრით ტომსიკაში და მოვურევთ კანგად, მოთამაშეებს ურიგდებათ
ბარათები, წამყვანი იღებს ტომსიკიდან ერთ კოჭს ასახელებს და აჩვენებს
მოთამაშეებს (თუ გავართულებთ თამაში წამყვანი ან აჩვენებს კოჭს,
უბრალოდ ასახელებს
მოთამაშე, რომლის ბარათზეც აღმოჩნდება დასახელებული კოჭი, იღებს
ამ კოჭს და ანთავსებს შესაბამის ნახატზე. მოგებულია ის ვინც პირველი
შეავსებს ყველა გრაფას თავის ბარათზე.
თამაში, რა შეიცვალა?"
წამყვანი არიგებს 3-დან 6 მდეე კოჭს ნახატით ზემოთ მოთამაშეებმა
მოცემულ დროში უნდა დაიმახსოვრონ გამოსახულებები კოჭებზე. შემდეგ
მოთამაშეები შეტრიალდებიან და წამყვანი ცვლის კოჭებს მაგ იღებს ან
ამატებს რამოდენიმეს, ან გადააადგილებს, მოთამაშეები მოტრიალდებიან და
შეეცდებიან გამოიცნონ რა შეიცვალა? ვინც პირველი გამოიცნობს მოგებულად
ის ჩაითვლება.
-
თამაში „შეარჩიე კოჭი
წამყვანი მაგიდაზე არიგებს კოჭებს ნახატით ზემოთ და სთავაზობს
მოთამაშეებს აარჩიონ კოჭები შემდეგი გამოსახულებებით:
1. ა) ცხოველის
2. ბ)მცენარის
3 გ)საკვების
4 დ)ტრანსპორტის და ა. შ.
მოთამაშეები ირჩევენ კოჭებს, შემდეგ ამოწმებენ სისწორეს და ითვლიან
კოჭების რაოდენობას. იმარჯვებს ის ვინც უფრო მეტ კოჭს შეაგროვებს
მოცემული დავალებით.
თამაში რაა საერთო?“
წამყვანი არიგებს მაგიდაზე სამ კოჭს ნანატით ზემოთ. ნანატზე
გამოსახულებებს უნდა ქონდეს ერთი საერთო შინაარსი. მოთამაშეებმა უნდა
გამოიცნონ რა საერთო აქვს ამ კოჭებს და დამატებით იპოვონ საერთო
მნიშვნელობის სხვა კოჭებიც.
იგებს ის ვინც უფრო მეტ საექთო მნიშვნელობის მქონე კოჭებს დააგროვებს
და ხდება წამყვანი.
თამაში რომელია ზედმეტი?“
წამყვანი მაგიდაზე არიგებს ერთი საერთო შინაარსის მქონე კოჭებს ნახატით
ზემოთ და ერთ განსხვავებულ კოჭს.
მოთამაშეებმა უნდა გამოიცნონ, თუ რა საერთო აქვთ ამ კოჭებს და რომელია
ზედმეტი?
მოგებულია ის ვინც პირველი გამოიცნობს.

ამ პროდუქტთან ერთად ასევე ყიდულობენ
სურათი ლოტო კოსმოსი
14,90 ₾

ლოტო ანბანი და ციფრები

14,90 ₾