×
წიგნები
ISBN: 0605832701660
გამომცემლობა: ლაბკოლორი
გარეკანი: მაგარი
ხელმისაწვდომობა: საწყობშია 29
14,90 ₾
Supported cards
Supported cards

ლოტო
(გონების განსავითარებელი თამაში 3 წლიდან ბავშვებისათვის;
წესები
ძვირფასო მშობლებო!
ლოტო გთავაზობთ უამრავი სხვადასხვა სათამაშო სიტუაციების
მოდელირებას. სათამაშო პროცესი ანვითარებს ლოგიკურ აზროვნებას,
დაკვირვებულობას, კონცენტრაციის უნარს, მეხსიერებას, მოტორიკის
განვითარებას.
თამაში - ვინ არის პირველი?"
კოჭებს ვყრით ტომსიკაში და მოვურევთ კარგად. მოთამაშეებს ურიგდებათ
ბარათები. წამყვანი იღებს ტომსიკიდან ერთ კოჭს ასახელებს და აჩვენებს
მოთამაშეებს (თუ გავართულებთ თამაშს წამყვანი არ აჩვენებს კოჭს,
უბრალოდ ასახელებს)
მოთამაშე, რომლის ბარათზეც აღმოჩნდება დასანელებული კოჭი, იღებს
ამ კოჭს და ანთავსებს შესაბამის ნანატზე. მოგებულია ის, ვინც პირველი
შეავსებს ყველა გრაფას თავის ბარათზე.
თამაში , რა შეიცვალა?
ნამყვანი არიგებს 3-დან 5-მდე კოჭს ნახატით ზემოთ მოთამაშეებმა
მოცემულ დროში უნდა დაიმახსოვრონ გამოსახულებები კოჭებზე. შემდეგ
მოთამაშეები შეტრიალდებიან და წამყვანი ცვლის კოჭებს. მაგ; იღებს ან
ამატებს რამოდენიმეს, ან გადააადგილებს, მოთამაშეები მოტრიალდებიან და
შეეცდებიან გამოიცნონ ნა შეიცვალა? ვინც პირველი გამოიცნობს მოგებულად
ის ჩაითვლება.
თამაში „შეარჩიე კოჭი“
წამყვანი მაგიდაზე არიგებს კოჭებს ნანატით ზემოთ და სთავაზობს
მოთამაშეებს აარჩიონ კოჭები შემდეგი გამოსახულებებით:
1. ა) ცხოველის
2. ბ)მცენარის
3. ცjსაკვების
4. ტრანსპორტის და ა. შ.
მოთამაშეები ირჩევენ კოჭებს, შემდეგ ამოწმებენ სისწორეს და ითვლიან
კოჭების რაოდენობას. იმარჯვებს ის ვინც უფრო მეტ კოჭს შეაგროვებს
მოცემული დავალებით.
თამაში „ნაა საერთო?
ნამყვანი არიგებს მაგიდაზე სამ კოჭს ნანატით ზემოთ. ნანატზე
გამოსახულებებს უნდა ქონდეს ერთი საერთო შინაარსი. მოთამაშეებმა უნდა
გამოიცნონ რა საერთო აქვს ამ კოჭებს და დამატებით იპოვონ საერთო
მნიშვნელობის სხვა კოჭებიც.
იგებს , ვინც უფრო მეტ საერთო მნიშვნელობის მქონე კოჭებს დააგროვებს
და ხდება ნამყვანი.
თამაში „რომელია ზედმეტი?
წამყვანი მაგიდაზე არიგებს ენთი საერთო შინაარსის მქონე კოჭებს ნანატით
ზემოთ და ერთ განსხვავებულ კოჭს.
მოთამაშეებმა უნდა გამოიცნონ, თუ რა საერთო აქვთ ამ კოჭებს და რომელია
ზედმეტი?
მოგებულია ის ვინც პირველი გამოიცნობს.

ამ პროდუქტთან ერთად ასევე ყიდულობენ
სურათი ჩემი ყველაზე პირველი ენციკლოპედია
29,00 ₾
სურათი დედა ენა - აი ია
25,90 ₾

ლოტო ცხოველთა სამყარო

14,90 ₾